Wat is zelfredzaamheid

Letterlijk betekent zelfredzaamheid: jezelf kunnen redden. Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden voorkomen of uitgesteld.

Bij zelfredzaamheid gaat het om de volgende levensterreinen:

1. dagbesteding (vrije tijd, zinvolle activiteiten)

2. lichamelijk, psychisch en cognitief functioneren

3. sociaal netwerk

4. woonsituatie

5. huishouden

6. algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

7. mobiliteit

8. financiën

Samenredzaamheid

Zelfredzaamheid gaat ook om het vermogen van mensen om zich zoveel mogelijk te redden met behulp van vrienden, buren, familie en vrijwilligers. Dit noemen we ‘samenredzaamheid’.

images
images
images
images