Begeleiding

Heeft u thuis het gevoel dat u vastloopt met de praktische zaken in uw dagelijks leven? Heeft u problemen met bijvoorbeeld :

.  organiseren van uw huishouden

.  financiën

.  regelen van uw brieven

.  contacten leggen met instellingen

.  meedoen met de maatschappij

Wijkzorg Beter Thuis kan u daarbij helpen. Onze medewerkers hebben ervaring met cliënten die moeite hebben om grip te krijgen op het dagelijks leven. Wij willen ervoor zorgen dat u uw leven weer op orde krijgt.

Individuele begeleiding

Wij ondersteunen u in het zelfstandig functioneren. Wij helpen u met het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Daarnaast begeleiden wij u in het voorbereiden van gesprekken met instanties. Samen met u en uw mantelzorgers zorgen we ervoor dat u praktische hulp en ondersteuning krijgt bij het uitvoeren van handelingen en vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben.

Begeleidingsplan

Bij Wijkzorg Beter Thuis wordt de gemaakte afspraken en doelen altijd vastgelegd in het zogeheten begeleidingsplan en is een onderdeel van het zorgdossier. Het begeleidingsplan wordt altijd met u gemaakt en is binnen zes weken na aanvang opgesteld. Hierin worden periodiek de doelen gesteld die voldoen aan uw wensen, mogelijkheden en beperkingen. U bent zoveel mogelijk zelf de leider over uw ontwikkelingen naar zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding of heeft u nog vragen over wat Wijkzorg Beter Thuis voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze zorgconsulenten bij u in de buurt.

Dit kan telefonisch via de algemene telefoonnummer van Wijkzorg Beter Thuis tel: 020-3542492. Mailen mag ook : info@wijkzorgbeterthuis.nl

Kosten

Begeleiding individueel of in groepsverband vanuit de gemeente valt onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor Begeleiding geldt geen eigen bijdrage in de kosten. Voor meer informatie over de Eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK, telefoon 0800 1925, www.hetcak.nl.

images
images
images
images