Wat is een cliëntenraad

De cliëntenraad is er om de gemeenschappelijke belangen van de zorgvragers van Wijkzorg Beter Thuis te behartigen. Ze wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening van Wijkzorg Beter Thuis, door zorgvragers een grotere inbreng te geven in het beleid en de uitvoering van de zorg. Dat doet de cliëntenraad door goed naar zorgvragers te luisteren, kritisch te kijken en positief met zorgverleners samen te werken. 

Alle thuiszorginstellingen in Nederland zijn zelfs verplicht een cliëntenraad in te stellen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, staat beschreven in de W.M.C.Z. (Wet Medezeggenschap Zorgvragers in de Zorg). De cliëntenraad is dus een officieel orgaan, met wettelijke bevoegdheden. Dat betekent bijvoorbeeld dat Wijkzorg Beter Thuis altijd naar de leden moet luisteren, zolang het gaat om de positie van de zorgvrager. En over sommige dingen is Wijkzorg Beter Thuis verplicht advies aan de cliëntenraad te vragen. Daarbij dient de cliëntenraad altijd het belang van de groep zorgvragers als geheel, niet het belang van één enkele zorgvrager of diens vertegenwoordiger.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad vergadert ongeveer 4x per jaar, waarvan één maal rechtstreeks met de Raad van Toezicht van Wijkzorg Beter Thuis. De vergaderingen vinden plaats in een ruimte in het kantoor van Wijkzorg Beter Thuis. Veelal wordt in de avonduren vergaderd. Indien nodig, kan in overleg een adviseur of specialist worden ingeschakeld. De directie en/of een afgevaardigde van de directie van Wijkzorg Beter Thuis, is bij de vergaderingen aanwezig. Daardoor komen vragen en adviezen van de cliëntenraad rechtstreeks bij de juiste persoon terecht, die op zijn beurt de werkwijzen en uitgangspunten van Wijkzorg Beter Thuis direct aan de cliëntenraad kan toelichten.

Welke verbeteringen

Bij verbeteringen in de dienstverlening kunt u denken aan de informatie die Wijkzorg Beter Thuis u geeft, bijvoorbeeld over de wijze waarop het zorgtraject gaat verlopen. Of aan de bereikbaarheid van Wijkzorg Beter Thuis in het algemeen, of van uw eigen zorgverlener in het bijzonder. Of aan de manier waarop klachten worden afgehandeld, etc.

Denk met ons mee!

Wilt u wensen, tips of suggesties doorgeven aan de cliëntenraad? Of wilt u zelf lid worden van de cliëntenraad? Dat kan. Als u zorgvrager bent bij Wijkzorg Beter Thuis of dat in het afgelopen jaar bent geweest, nodigen wij u van harte uit met ons mee te denken!

images
images
images
images