Wanneer ben je mantelzorger?

U bent mantelzorger als u langdurig onbetaald zorg verleent aan een familielid of andere naaste met een ziekte of handicap. Als mantelzorger helpt u uw naaste op vele manieren, praktisch maar ook emotioneel. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven maar vaak is de zorg voor een naaste ook zwaar.
Zorgt u ook voor een ander en heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Of wilt u graag uw verhaal kwijt? Neem dan contact met onderstaande organisaties. Deze organisaties ondersteunen mantelzorgers door middel van informatie en advies, cursussen, emotionele begeleiding en praktische ondersteuning.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning kan bestaan uit advies over de verzorging, tijdelijke overname van de zorg, financiële ondersteuning en hulp bij het organiseren van de zorg. Mantelzorgondersteuning is mogelijk voor mantelzorgers van kinderen, jongeren of volwassenen.

Als mantelzorger kunt u zelf steun krijgen, bijvoorbeeld advies over de verzorging. U kunt hiervoor terecht bij:

Stichting Mezzo

Mezzo is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger.

https://www.mezzo.nl/pagina/over-mezzo/overzicht-lidorganisaties

Markant

Naast begeleiding, adviezen en cursussen zet Markant ook vrijwilligers in om mantelzorgers en degenen voor wie zij zorgen te ondersteunen.

http://www.markant.org/mantelzorgers/

De familliecoach

Een coach voor als u zorgt voor iemand met een psychiatrische aandoening of een verslaving.

http://www.trimbos.nl/nieuws/ggz-nieuws/2011/03/10/online-informatiemakelaar-voor-mantelzorgers

Wmo-loket

Het Wmo-loket van uw gemeente (Amsterdam tel: 0800-0643). Mantelzorgondersteuning is een taak van de gemeente).

http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/

Handige websites

Vrijwilligersorganisaties (voor adressen zie Mezzo.nl).

https://www.mezzo.nl/pagina/over-mezzo/overzicht-lidorganisaties

Zorgvoorelkaar.com, een online marktplaats voor zorgvragers en (vrijwillige) hulpverleners.

http://zorgvoorelkaar.com/

Wehelpen.nl, een online marktplaats voor zorgvragers en vrijwilligers.

https://www.wehelpen.nl/

Vraagelkaar.nl, een online plek om mensen in uw buurt te vinden die praktische hulp geven, bijvoorbeeld voor klusjes waar u als mantelzorger zelf niet meer aan toe komt.

https://www.vraagelkaar.nl/

Financiële tegemoetkoming

Op 1 januari 2015 is de landelijke regeling voor het mantelzorgcompliment vervallen. Gemeenten geven ieder op hun eigen manier een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers. Raadpleeg uw gemeente voor meer informatie!

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers door regeltaken over te nemen. Naast zorgtaken hebben mantelzorgers veel extra regeltaken. Vaak naast de eigen verplichtingen thuis en op het werk.

Een mantelzorgmakelaar denkt mee hoe u al die taken kunt combineren en ook nog tijd overhoudt voor sociale contacten en ontspanning. Meer informatie vindt u bij Mezzo.

Jonge mantelzorgers

Ook (heel) jonge mensen kunnen mantelzorger zijn. Zij verzorgen bijvoorbeeld een ouder, broer of zus.

Het Nederlands Jeugdinstituut adviseert over kinderen die zorgen voor hun zieke ouders.

http://www.nji.nl/Langdurig-lichamelijk-zieke-ouder

images
images
images
images