Werken aan zelfredzaamheid

Werken aan zelfredzaamheid kan erop gericht zijn problemen met zelfredzaamheid te voorkomen, te herstellen of de mate van zelfredzaamheid te behouden of te vergroten. Ofwel jezelf kunnen redden op alle levensterreinen. Dat is wat mensen het liefste willen. En wat mensen in de toekomst ook steeds meer moeten.

Hoe pakt u dit aan?

Om uw zelfredzaamheid te versterken, dan wel te behouden is het van belang de volgende drie stappen continu in acht te nemen:

Stap 1. Kijk naar uzelf wat u als persoon wilt: wilt u zelfredzaam zijn? En wat doet u daar zelf voor? Denk bijvoorbeeld aan het werken aan een gezonde leefstijl met bewegen.

Stap 2. Kijk naar uw mogelijkheden (en NIET naar uw beperkingen!) en benut deze: wat zijn uw sociale, financiële, fysieke en cognitieve mogelijkheden? Wat kan u zelf en wat kan er versterkt worden? Een voorbeeld hierbij is: weer zelf opstaan en naar het toilet gaan. Hoe past u zich aan uw mogelijkheden?

Stap 3. Kijk naar uw omgeving en maak daar gebruik van: in hoeverre is uw sociale omgeving beschikbaar om u te helpen ? Denk bijvoorbeeld aan uw buren, familie, vrienden en vrijwilligers. Is uw woning veilig genoeg? Zijn er woningaanpassingen of hulpmiddelen nodig die uw zelfredzaamheid kunnen versterken en/of behouden?

images
images
images
images