Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. Om uw privacy te waarborgen heeft Wijkzorg Beter Thuis een privacyverklaring. Hierin staat onder meer vermeld welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening aan u en voor de financiering van de zorgverlening worden vastgelegd. Voorts worden gegevens vastgelegd die de organisatie wettelijk verplicht is vast te leggen. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening en de administratieve en financiële afhandeling hebben toegang tot de gegevens.

Verstrekken van gegevens

Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Ook kan Wijkzorg Beter Thuis informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Bovendien mogen op aanvraag gegevens worden verstrekt aan wetenschappelijke instituten en instanties op het gebied van beleid en financiering van de gezondheidszorg. In alle overige gevallen moet vooraf uw schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Rechten klant

Als klant heeft u het recht te weten of uw gegevens geregistreerd zijn en welke gegevens dit zijn. U kunt inzage vragen in uw dossier en u hebt het recht om geïnformeerd te worden aan wie en welke informatie uit uw dossier is verstrekt. Bent u van mening dat Wijkzorg Beter Thuis het privacyverklaring niet nakomt, dan kunt u een klacht indienen.

Klik hier: Privacyverklaring van Wijkzorg Beter Thuis

images
images
images
images