Missie

Wijkzorg Beter Thuis stimuleert de gezondheid en zelfredzaamheid in buurten en wijken. Met gedrevenheid en professionaliteit moedigen we mensen aan, jong en oud, om het beste uit hun leven te halen. Oplossingsgericht, energiek en samenwerken, dat is Wijkzorg Beter Thuis!

Daarenboven staan we voor een tevreden zorgvrager (en diens omgeving) die ondanks zijn beperkingen in staat is om: 

zijn eigen levensstijl te behouden

zo zelfstandig en zo zelfredzaam mogelijk in eigen omgeving te blijven wonen 

te participeren in de samenleving waaronder zijn sociale netwerk

Om dit te bereiken bouwt Wijkzorg Beter Thuis een vertrouwensrelatie op welke gebaseerd is op gelijkwaardigheid, respect, inlevingsvermogen en kwaliteit.

Visie

Wijkzorg Beter Thuis onderscheidt zich door haar manier van denken en werken. Zo zijn wij van mening dat zelfredzaamheid van de zorgvrager centraal dient te staan. En dit kunnen we bereiken door de zorg niet vanuit de beperkingen van de zorgvrager te redeneren, maar vanuit de eigen mogelijkheden van de zorgvrager. Met als doel het versterken of behouden van de eigen zelfstandigheid door samen te werken aan zelfredzaamheid. Daarbij is het belangrijk dat de zorgvrager, zijn sociaal netwerk en wij als professionals voortdurend met elkaar in gesprek zijn over welke ondersteuning nodig is en wie welke bijdrage daaraan levert. Door versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden uitgesteld. Zelfredzaamheid kan helpen om de stijgende kosten van de langdurige zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. Werken aan zelfredzaamheid doen we met elkaar!

images
images
images
images